Grunt głęboko penetrujący – Ceresit CT17

27.00

Grunt głęboko penetrujący
Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży

Właściwości

  • – do wszystkich nasiąkliwych podłoży
  • – wzmacnia powierzchniowo podłoże
  • – zmniejsza nasiąkliwość podłoża
  • – zwiększa przyczepność do podłoża
  • – aplikacja płytek na podłożach cementowych i cementowo-wapiennych już po 15 min
  • – żółta barwa – umożliwia kontrolę etapu prac
  • – paroprzepuszczalny
  • – ułatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejów, szpachlówek, posadzek

 

Preparat Ceresit CT 17 służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntowane CT 17 podłoża (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy, podkłady z ogrzewaniem podłogowym) mają mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejących, posadzek, szpachlówek czy farb. Preparat wnika w podłoże i wiąże ziarna kruszywa, nie powoduje jednak zwiększania parametrów wytrzymałościowych w całym przekroju podłoża. Stosowanie CT 17 szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje żółtawe zabarwienie podłoży. Do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe stosować farbę gruntującą Ceresit CT 16 lub CT 15.

 

Podłoża gruntowane CT 17 muszą być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć. Dotyczy to, także istniejących farb klejowych, które należy zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża gipsowe oraz mocne powłoki malarskie trzeba przeszlifować grubym papierem ściernym i dokładnie oczyścić i odkurzyć. W miejscach rozwoju glonów oraz występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego należy użyć preparat grzybobójczy Ceresit CT 99, zgodnie z jego kartą techniczną.

Kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Preparat nanosić na podłoże pędzlem lub wałkiem. CT 17 wysycha w ciągu ok. 2 godzin. Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Narzędzia i świeże zachlapania myć wodą.

Produkty w koszyku

zamknij
Scroll To Top